Allt om Dalarna

Dalarna är ett landskap i Svealands norra inland med ett rikt kulturliv. Landskapet har en gedigen historia och omnämndes första gången i text i Sverris saga på 1100-talet, då under namnet Järnbäraland. Landskapet indelas traditionellt sett i flera olika delar, som genom tidens gång har fungerat som skilda administrativa avdelningar. Dessa är exempelvis Särna-Idre, Övre Dalarna och Dalabergslagen. I landskapet anordnas varje år den numera internationella stortävlingen Vasaloppet, och som hörs på namnet är det även härifrån som Dalahästen härstammar. Landskapet är även välkänt för sitt midsommarfirande och för sina masar och kullor.

Dalarna är Dalahästens hemvist

Dalarna och dess historia

Dalarna har fått sitt namn efter de första människorna som bosatte sig i området. De kom söderifrån från Västmanland och byggde hus längs med Dalälven. Historieforskare har tack vare diverse minnesmärken stora belägg för att detta skedde under forntiden. I orterna By, Folkärna och Grytnäs har man även gjort fynd som stärker påståendet att människor ska ha bott på platsen vid denna tid. Exakt när människor kom att bosätta sig här är svårt att avgöra, men minst 4000 år f.v.t. har dessa trakter haft bofast befolkning.
Längre fram i historien, under 1500- och 1600-talen, har Dalarna haft en stor invandring från Finland. Dessa människor kom att kallas ”svedjefinnar” på grund av sitt sätt att svedja, det vill säga elda. De brände ned skogen för att få tillgång till odlingsmark och blev därmed pionjärer inom jordbruket i denna landsände. Man räknar med att hela orter (som Säfsnäs och Tyngsjö, nära Malung) från början befolkats av finnar. Än i dag ser man skillnad mellan de som kom från Finland och de människor som kommit till landskapet från andra delar av Sverige. Finnmarkerna karaktäriseras ofta av ensligt liggande torp.

Hur landskapet ser ut i dag

Detta landskap, med sina stora skogar och spegelblanka sjöar, är mycket vackert och bjuder på en rik kultur. Kommunerna satsar hårt på Nya planer för regionen Dalarna och förhoppningen är att landskapet fram till 2019 ska ha bildat en storunion med fyra andra landskap. Problemet med detta är att man fortfarande inte verka veta vilka man ska inleda ett samarbete med. Gävleborg och Västmanland ligger nära till hands, men ordföranden i Region Dalarna, Leif Nilsson, menar att förslaget måste ses över för att hitta en optimal lösning.
Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram ett regionalt serviceprogram för 2014 till 2018. Där ingår bland annat hur landsbygden ska utvecklas och bli mer levande. En åtgärd som har inletts är nätverksträffar för lanthandlare. Träffarna ska ge stöd och inspiration till hur handlarna kan satsa mer på turism och lokalt odlad mat. Turismen i landskapet är extremt viktig, och det är en vacker plats både under sommaren och vintern. Området erbjuder konserter, historia och kultur med midsommarfirande och målning av dalahästar, liksom sportevenemang som Vasaloppet och fjällvandring – vad är du intresserad av?

Ett rikt landskap med lite av varje

Dalarna har mycket att erbjuda. Från sin spännande historia som började redan under forntiden, via Gustav Vasa och fram till i dag. Som turist i landskapet bör du inte missa midsommar med folkdräktsfirande masar och kullor. Var med och pynta stången, dansa till fiolspelet och upplev denna magiska sommarnatt i detta vackra landskap. Falu koppargruva i Falun är en spännande aktivitet för både barn och vuxna. Du som tycker om konst kan bege dig till Carl Larsson-gården eller Framtidsmuseet Science Center i Borlänge. Här hittar du något för alla smaker.